Анкета за родители

Уважаеми родители,

Поради развитието и осъществяването на проект по допълнителни дейности и занятия по английски език към ЧДГ „Мария Магдалена”, учтиво ви молим да отделите няколко минутки и да отговорите на няколко въпроса под формата на анкета.

С тази анкета искаме да научим от вас малко повече за интересите на вашите деца и дейностите, в които бихте желали те да участват по отношение изучаването на английски език в неформална атмосфера.

Вашите отговори ще ни помогнат да предложим занимания, съобразени с интересите на вашите деца и възможностите на ЧДГ „Мария Магдалена”, които да допринесат за по-доброто и ефективно развитие на детските способности и потенциал.

Вашите отговори и мнение са ценни за нас, защото считаме, че с общи усилия бихме допринесли за постигането на най-положителни резултати с оглед обучаване по английски език в достъпна, интерактивна и интересна за децата среда.

Благодарим ви за отделеното време!

С натискането на бутона Започни анкетата се съгласявам с Политиката за поверителност на ЧДГ "Мария Магдалена - София".