За нас

Нашата цел

Съобразяване с  личността на детето, развиване на  неговата индивидуалност, интереси и способности, в уютна, спокойна и грижовна среда, с компетентност, професионализъм и обич.Колективът на ЧДГ „Мария Магдалена” работи с удоволствие и отговорност към  родителите и децата.  Екипът е от  професионални педагози с качества и умения за работа с малки деца. С много любящи грижи и приятелско отношение всички ние от „Мария Магдалена” градим и възпитаваме у децата хармония, толерантност и желание за взаимопомощ.  Акцентираме и следим за изграждането на пълноценни личности, както чрез традиционни, така и чрез индивидуално съобразени методи за обучение и възпитание.

Детска градина София
ЧДГ Мария Магдалена

В момента в градината работят петима учители, специалисти по предучилищна педагогика, логопед, психолог, медицинска сестра.Всеки ден всички ние даваме на децата т.нар. ”психически витамини” – интересен термин употребяван от А.Аркин. Съдържанието им се изразява в създаването на уютна и богата на положителни емоции обстановка, която носи радост на децата и съдейства за обогатяване на творческото им въображение. Част от тях са и ласката, добрият тон, внимателното отношение към всяко дете.


Да, частните детски градини са много, още повече са разновидностите като клубове, центрове, алтернативни градини, които гледат целодневно деца, без необходимите условия,  изисквания и лиценз. Защото за някои гледането на деца е просто бизнес.

За ЧДГ”Мария Магдалена”  и лично за нас, грижата за децата е обич, призвание, отдаденост и отговорност.

Визия

Детската градина – място уютно, спокойно и сигурно, в което децата да бъдат обгрижвани, възпитавани и обучавани с много обич, топлина и разбиране. Създаване на среда, близка до семейната, с индивидуален подход към всяко дете, спрямо неговите личностни особености, характер и качества.

Мисия

Адаптиране на дейността на детската градина към изграждане на гражданско общество у нас, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за уастие в обществения живот;

Стремеж

Стремеж да се формира самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата, творчество. Децата да придобият необходимите за възрастта им знания и умения и да бъдат готови за следващия етап в своето развитие

Екипът на ЧДГ "Мария Магдалена" - София

НАШИЯТ ЕКИП

Ивона Давидкова
Учител
Елеонора Илиева - Помощник Възпитател
Елеонора Илиева
Помощник - възпитател
Симона Ангелова
Учител

ЧДГ "Мария Магдалена" София

Нашият път

Децата са най-скъпото нещо за всеки от нас и за тях ние сме готови да направим много. В днешния напрегнат ден успяваме да им отделим все по-малко време, а те изискват грижи, внимание, занимания, отговарящи на възрастта и интересите им. За да растат децата ни в подходяща среда, за да бъдат обгрижвани и обучавани, за да бъдем  спокойни за тях, трябва да намерим подходящото място.

Такова място е нашата детска градина – ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА”МАРИЯ МАГДАЛЕНА”. При нас  децата се чувстват уютно, спокойно и ведро. Средата, която сме създали за тях е близка до домашната, те са обичани и уважавани.  За нас е важно децата да се чувстват добре и да бъдат усмихнати.

15Април2007

Откриване

На тази дата ЧДГ "Мария Магдалена" отвори врати за първи път

15Септември2007

Лицензиране

На тази дата нашата ЧДГ "Мария Магдалена" - София е лицензирана със заповед на МОН - № РД-14-266

15Април2021

Рожден ден

Целият екип, заедно с децата отпразнувахме 14 години ЧДГ "Мария Магдалена"