Прием

Приемът на деца е целогодишен, при наличие на свободни места

ПРИЕМ НА ДЕЦА 2019/2020

Месечна такса - 780 лв.

 • Хранене 4 пъти дневно.
 • Хранене за децата с алергии
 • Обучение по образователни направления
 • Интерактивно обучение
 • Обучение по английски език
 • Обучение по народни танци
 • Обучение по музика
 • Обучение по спорт
 • Обучение със специално учебно помагало
 • Всички консумативи и учебни материали
 • Консултация с логопед
 • Застраховка
 • Ресурсен учител за децата със СОП.
 • Високо ниво на хигиената
 • Поддържане висок стандарт на качество
 • Квалифицирани специалисти
 • Високо ниво на отговорност