Документи и Процедури

Документи и Процедури

Документи

План за обучение по “Безопасност на движението по пътищата (БДП)”

Частна Детска Градина “Мария Магдалена” гр. София се включва в обучителната прогарама на Министерството на Образованието във връзка с прилагане на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата (БДП) в Република България 2021–2030 г.

Процедури

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”, публикува настоящото

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.