12

Години ние се придържаме към нашите ценности

01
Приемственост и Грижа

Нашият обучен персонал е готов да поеме Вашето дете в условия, в които ще се чувства щастливо и доволно.

02
Уважение към личността

Проявяване уважение към личността на детето и към неговите интереси и потребности, за да се развива щастливо.

03
Условия за развитие

Създаване на условия за целенасочено и системно развитие на детското творчество, съобразено с интересите на децата

Слънчева детска градина
04
Специализирани школи

Тъй като ние се грижим за талантите ни, можем да осъществим контакти с детски специализирани школи

05
Възпитание на ценности

Възпитаване на децата в духа на християнските традиции и ценности, за да могат да бъдат личности за подръжаване и гордост за родителите.

06
Изграждане на навици

Ние помагаме на децата с помощта на семейството да бъдат изградени за безопасно поведение в рискови ситуации

Заповед на МОН № РД 14-266/15.09.2007 г.

ЛИЦЕНЗ НА ЧДГ "МАРИЯ МАГДАЛЕНА"

Частна детска градина “Мария Магдалена” е лицензирана детска градина със Заповед на МОН № РД 14-266/15.09.2007 г.

  Уважаеми родители!

  Уважаеми родители!

  Във връзка с обявеното ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ Ви уведомяваме, че
  ЧДГ “ Мария Магдалена“ преустановява посещенията на децата, СЧИТАНО от 14.03.2020г.

  Срокът на противоепидемичната мярка засега не е уточнен.

  Моля следете Facebook страницата и сайта на градината! Телефоните ни също са на Ваше разположение!

  Моля да бъдем уведомени своевременно при възникване на някакво неразположение на член от семейството!

  Благодарим Ви за съпричастността!
  Бъдете здрави!

  13.03.2020г.
  С уважение, Екипът на градината