14

Години ние се придържаме към нашите ценности

01
Приемственост и Грижа

Нашият обучен персонал е готов да поеме Вашето дете в условия, в които ще се чувства щастливо и доволно.

02
Уважение към личността

Проявяване уважение към личността на детето и към неговите интереси и потребности, за да се развива щастливо.

03
Условия за развитие

Създаване на условия за целенасочено и системно развитие на детското творчество, съобразено с интересите на децата

Слънчева детска градина
04
Специализирани школи

Тъй като ние се грижим за талантите ни, можем да осъществим контакти с детски специализирани школи

05
Възпитание на ценности

Възпитаване на децата в духа на християнските традиции и ценности, за да могат да бъдат личности за подръжаване и гордост за родителите.

06
Изграждане на навици

Ние помагаме на децата с помощта на семейството да бъдат изградени за безопасно поведение в рискови ситуации

Заповед на МОН № РД 14-266/15.09.2007 г.

ЛИЦЕНЗ НА ЧДГ "МАРИЯ МАГДАЛЕНА"

Частна детска градина “Мария Магдалена” е лицензирана детска градина със Заповед на МОН № РД 14-266/15.09.2007 г.