Дневен режим

Дневен режим в ЧДГ "Мария Магдалена"
 • 07:45 - Прием
 • 08:30 - Утринно раздвижване
 • 08:45 - Закуска
 • 09:00 - Планирани ситуации
 • 11:00 - Планирани Игри
 • 12:00 - Вкусен обяд
 • 13:00 - Всички по леглата
 • 15:30 - Следобедна закуска
 • 16:00 - Непланирани ситуации
 • 17:00 - Игри и Забави
 • 19:00 - Приключване на деня
Дневен режим на детска градина