Blog

На вниманието на родителите

in Децата, Събития 03/09/2020

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища:

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

  • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;
изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;
изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;
медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.