Blog

Подкрепяме Отворено писмо от БАЧУ и Родители

in Събития 10/02/2022

Частна Детска Градина “Мария Магдалена” споделя и подкрепя Отвореното писмо от Група родители и БАЧУ във връзка с наредбата за компенсиране на неприетите деца.

Считаме за правилно, принципа “Парите следват детето” да бъде прилаган за всяко българско дете, което се обучава и отглежда в образователна институция. След приемането на наредбата, много родители на деца, посещаващи Частни детски градини, започнаха да кандидатстват за общински, за да получат право на компенсация.

Някои от тях бяха приети в общиснки детски градини и се възползваха от тази възможност. Други се отказаха и оставиха децата си в Частни детски градини, където са вече успешно адаптирани към условията и образователната среда. По този начин те загубиха правото за компенсации, съгласно наредбата.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.