Blog

Правила за работа в извънредно положение

in Правила и Изисквания 08/09/2020

ПРАВИЛА

за работа по време на извънредно санитарно положение, поради пандемия от Ковид – 19 в Частна детска градина „Мария Магдалена“

ЧДГ „Мария Магдалена“ работи с висока степен на отговорност от страна на екипа и родителите на децата, които посещават градината.

Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина;

Родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина, се очаква: най-късно два работи дни преди планираното посещение,  да уведомят директора на ДГ за датата, на която детето ще започне да посещава ДГ, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой; да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата на работа в детската градина;  да водят детето си на детска градина и да го вземат при  стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние; да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им; да не водят на детска градина дете, което проявява признаци на заболяване и/или има температура по-висока от 37.0 градуса, както и да организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от служителите в детската градина, че то проявява признаци на заболяване; да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това

Родителите, които са преценили, че няма да водят детето си на детска градина, трябва да заявят становището си относно продължаването на договора за обучение. Ако желаят да запазят мястото на детето, следва да спазват  клаузите на договора.

Педагогически и непедагогически специалисти, които са на работа в детската градина, е нужно да: се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и ги спазват стриктно; хигиенизиране дезинфекциране,  поставяне на  необходимите предпазни средства (маска, шлем); лична хигиена; ритуали за посрещане и изпращане; отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване; незабавно да потърсят компетентно мнение от медицинско лице в детската градина, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му състояния; игри и дейности, които да подкрепят емоционалното развитие на децата и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация; препоръчва се през деня децата да бъдат разделяни на групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни дейности.

 • Работното време на градината – от 7.30 до 18.30 часа
 • Децата се приемат в градината от 7.30 до 8.30ч.
 • Родителите се допускат в двора на детската градина и си тръгват след измерване температурата на детето.
 • При повече от едно семейство в двора, родителите се отдалечават на разстояние от поне 2 метра
 • При температура над 37 градуса детето няма да бъде допуснато в детската градина.
 • Децата от различните групи влизат през различни входове.
 • Във входовете са поставени санитарно-дезинфекционни стелки
 • Обувките на детето се поставят в плик. Вътрешните обувки се взимат за пране всяка седмица.
 • Слез влизане в детската градина, детето измива ръцете си, задължително с помощта на възрастен.
 • Децата от групите не се смесват. Всяка група има своя занималня, място за спане, храна и игра. В двора децата са разделени.
 • Уредите за игра на двора, както и пейките се дезинфекцират всеки път, преди излизане на децата.
 • Пода и повърхностите в градината се дезинфекцират  3-4 пъти дневно
 • Санитарните помещения се почистват и дезинфекцират  3-4 пъти дневно
 • Прибират се всички плюшени играчки и такива, които не могат да бъдат дезинфекцирани.
 • Не се разрешава носене на играчки от къщи.
 • Шкафчетата на децата се почистват и дезинфекцират всеки ден.
 • Спалното бельо се сменя всяка седмица и при необходимост
 • Персоналът работи с работно облекло, маска и/или шлем, ръкавици при необходимост
 • Преди отваряне на градината, на персонала са направени тестове за Ковид-19 и антитела.

Уважаеми родители, посочените правила са задължителни за всички нас. Те могат да бъдат допълвани и променяни, в зависимост от обстановката и особеностите на работата с малки деца. НО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕНЕБРЕГВАНИ!

Бих искала изрично да подчертая, че НЯМА  ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДЕЦА ДОРИ С НАЙ-ЛЕКИ ПРИЗНАЦИ НА ЗАБОЛЯВАНЕ!

Това е важно за здравето на всички нас.

Няма 100 процентова гаранция, но нека се постараем, това което зависи от нас възрастните да бъде направено! Нека запазим добрия тон на взаимно уважение и доверие.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.