Фолклорен фестивал "Нашите корени" • Детска градина "Мария Магдалена"

Фолклорен фестивал “Нашите корени”