Blog

“Златните години” от развитието на детето

in Децата 07/05/2019

Ставайки родител всеки един от нас се изправя ежедневно пред нови и нови предизвикателства. Изпълва се с въпроси като кое е най-важно за развитието на детето, как да го накара да се чувства обичано, как да подпомогне неговото развитие, как да разбере дали това, което прави е правилно или не. Често си задаваме въпроса, през кои години от живота на нашето дете се развиват неговите способности да възприема случващото се около него, да запомня, това което чува и вижда, да разбира и анализира цялата информация, която получава, да прави разлика между правилно и погрешно.

Основите на развитието на детето, като човек и личност.

Педиатрите и специалистите по детска психология твърдят, че най-важните години от развитието на едно дете са първите шест. Именно те се наричат “златни години” в развитието на детето. Много специалисти твърдят, че децата получават голяма част от базовите знания за живота си именно през първите шест години. Върху тази основа се доизгражда характера и се развива личността им през останалата част от живота им. Ако детето получи една стабилна основа в периода от 0 до 6 годишна възраст, това ще повлияе благоприятно на развитието на неговите способности в бъдеще. Ще повлияе на скоростта, с която то ще започне да чете и пише, на начина и възможността му за възприемане и интерпретиране на информация, на подготовката му да разбира логиката на нещата.

Важни ли са “златните години”?

Тези “златни години” са много важни не само за детето, но и за неговите родители, защото те са тези, които трябва да следят и упражняват контрол върху процеса на развитие на своето дете. През този период родителите трябва да бъдат отговорни и да се опитат да избегнат допускането на грешки, които да повлияят негативно на процеса на развитие на детето. Ще се спрем на два от най-честите пропуски, допускани от родителите.

Най – честите пропуски в развитието на детето

Първият пропуск е свързан със заблудата, че в тази възраст единственото, което трябва да правят децата е да играят. Действително през първите години от живота си детето основно играе, но не трябва да забравяме, че именно чрез игрите то научава всичко, което го интересува за заобикалящия го свят. Затова в процеса на игра освен забавните игри, трябва да се включат и образователни такива, които да развиват мисленето и моториката и да направят прехода към училище по-плавен.

Вторият пропуск е, че повечето родители мислят, че децата ще се научат да четат и пишат в първи клас и не обръщат внимание на заниманията, които развиват тези умения в предучилищна възраст. Ако децата в предучилищна възраст не бъдат поощрени да развият интерес към четането, писането и смятането, вероятността да срещнат проблеми с тях в първи клас е доста голяма. За да започне едно дете да пише без затруднения в училище, то трябва да има вече добре развита моторика на пръстите на ръцете, за има правилен захват, да има добра координация между пишещата ръка и очите. Ако тези умения не са развити предварително, детето ще изгуби ценно време в усвояването им в училище, вместо да ги усъвършенства и да върви напред в развитието си.

Поради тези причини родителите трябва да обърнат сериозно внимание на ранното детско развитие, което ще е гаранция за един добър старт в училището и в живота. За да се постигне това децата трябва да развият редица умения през т.нар. си “златни години”, а именно: концентрация, наблюдателност, въображение, изобретателност, добра координация между ръцете и очите, логическо мислене. Развитието на тези способности трябва да е съпроводено и с изграждане на социални умения. Децата трябва да зачитат и уважават възрастните и връстниците си, да могат да контактуват, да общуват и най-вече да имат желание да придобиват нови и нови знания и умения.

В този труден за всеки родител период, той трябва да получава подкрепа от възпитателите в Детската градина на своето дете. Те могат покажат правилния път, по който да върви всеки родител. Те ще бъдат до Вас и Вашето дете във всеки момент и ще правят всичко по силите си, за да Ви помогнат, когато срещнете затруднение. Именно това е и целта на Частна Детска Градина “Мария Магдалена” – София.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.